Spring til indhold

Undervisning i mental sundhed har været en succes

Cirka 500 unge i Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner har fået undervisning i mental sundhed i forbindelse med projekt Sunde Unge Sind Nordvestsjælland. Flere unge med problemer er dermed blevet spottet – og lærerene er blevet klædt bedre på til at hjælpe dem. Det kom frem på en konference i Holbæk den 24. maj 2016.

”Hvis jeg ikke havde deltaget i undervisningen i mental sundhed, var der nok gået meget længere tid, inden jeg havde fået hjælp.” Sådan siger Mette Kristensen på 21 år. Hun er en af de cirka 500 unge, der i forbindelse med projekt Sunde Unge Sind Nordvestsjælland, har fået undervisning i mental sundhed. Sammen med flere andre unge og en lang række undervisere, læger, psykologer og andre tilbud til psykisk sårbare unge deltog hun den 24. maj 2016 i en konference i KUBEN i Holbæk, der skulle gøre status på SUS-projektet.

Projektet har bestået af en række forskellige faser. Blandt andet er lærere på erhvervsskoler og produktionsskoler i Nordvestsjælland blevet undervist i at spotte de psykisk sårbare unge og lave beredskabsplaner. De unge har lært at genkende tegn på depression, angst og generel mistrivsel, samtidig med at de alle har været igennem en test, der skulle afdække deres egen mentale sundhed. - Efter at jeg havde taget testen, sagde min lærer, at den tydede på, jeg ikke havde det så godt. Først ville jeg ikke indrømme det, selv om jeg havde gået et år og haft det dårligt. Men til sidst gik jeg alligevel med til at tale med en psykolog, og jeg kom til læge og senere til psykiater, fordi det viste sig, jeg havde en depression, fortæller Mette Kristensen og fortsætter: - Undervisningen og testen hjalp mig med at forstå, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det.

Vibeke Pakkenberg, uddannelseschef på EUC Sjælland og formand for SUS-styregruppen konkluderede da også på konferencen, at undervisningen har hjulpet mange andre end Mette. - SUS har øget vores fokus på de unges mentale trivsel og givet os redskaber til at lære de unges behov bedre at kende, samtidig med at de unges sind og handlekompetencer også er blevet styrket. Testen til sporing af unge med problemer har ligeledes vist sig at være et rigtig godt dialogredskab, siger hun. Selv om undervisningen, der har været støttet af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, er afsluttet nu, fortsætter EUC Sjælland med den, om end i en lidt anden form.

Ronny Højgaard Larsen, indehaver af konsulentvirksomheden Pædagogisk Praksis, som har udviklet undervisningsmaterialet i mental sundhed for Psykiatrifonden, mener også, erfaringerne i Nordvestsjælland har været så gode, at meget vil leve videre efter projektets afslutning. - Projektet har talt ned i noget, som der åbenlyst var et behov for, fordi det har støttet, at de unge henvises til den rette hjælp. Alle lærere vil gerne hjælpe de psykisk sårbare unge, men det kræver jo også, at man er klædt på til at gøre det og ikke står alene. Nu er der så mange involverede i det, at det er blevet en vi-opgave. Derfor slutter det ikke her, siger han.

SUS-konferencen er således også blevet startskuddet til en helt ny fase: Alle, der arbejder med psykisk sårbare unge – lærere, læger, psykologer og alle de forskellige behandlings- og støttetilbud - i Nordvestsjælland skal indgå i et nyt netværk og blive bedre til at samarbejde på tværs og henvise de unge til den rette hjælp. - Det er utrolig vigtigt, at vi nu holder fast i og styrker vores netværk, så vi kan give de psykisk sårbare unge de helt rette tilbud og aldrig overlader det til de unge selv at finde ud af, hvor de skal gå hen, siger Pia Hedegaard, projektkoordinator og psykolog ved Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland. Og Gitte Brønnum Busk, Sundhedskonsulent, Folkesundhed Holbæk Kommune supplerer: - Det tværkommunale samarbejde er vigtigt af to grunde: 1. de unge kan gå i skole i en kommune og bo i en anden. Derfor er det vigtigt at vi kender hinandens tilbud og 2. vi kan bedre lade os inspirere af hinanden, hvis vi har et netværk at dele erfaringer og viden i, siger hun.

 

Du kan finde pressemeddelelsen i udskriftsvenlig version her.

 Feedback

Sidst opdateret

08.06.2016

Ansvarlig redaktør

Anne Baré Franklin