Spring til indhold

Årsrapporter

Der har i løbet af skoleåret 2018-19 været 542 henvisninger til UPCN. Heraf har 495 unge taget imod tilbuddet og haft samtaler med psykologerne.

Det gennemsnitlige antal samtaler pr. samtaleforløb har været 3,56.

Fordelingen af køn i forhold til gruppen af unge som har haft samtaler, viser procentfordelingen 67,3% kvinder og 32,7% mænd.

De 542 henviste unge kommer fra de forskellige uddannelsesretninger med følgende fordeling:

258 unge fra Gymnasierne (ekskl. HHX/HTX)
148 unge fra EUC Nordvestsjælland (inkl. HHX/HTX)
104 unge fra VUC
32 unge fra Produktionsskolerne

Vi har en målsætning om, at der maksimalt må gå 14 dage, fra den unge bliver skrevet på vores venteliste, til psykologerne har tilbudt en samtaletid til den unge. 
I skoleåret 2018-19 har den gennemsnitlige ventetid været 8,4 dage.

Du kan læse statistikker fra UPCN fra øvrige skoleår i boksen til højre.Feedback

Sidst opdateret

18.11.2019

Ansvarlig redaktør

Anne Baré Franklin