Forældresamtykke

Lovgivning vedr. forældres inddragelse i 15-17 åriges kontakt med psykolog

I forbindelse med støttende samtaler til 15-17 årige:

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center, Nordvestsjælland (UPCN) tilbyder jf. Servicelovens § 46 støttende samtaler til børn og unge med det formål at understøtte vedkommendes skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse.
Dette kan den unge selv tage stilling til, og det kræves ikke længere, at forældrene informeres. Forældre inddrages selvfølgelig gerne, hvor det er relevant, og hvis den unge ønsker det.

Det samme gælder, hvis den unge i forbindelse med disse samtaler, opfordres til at opsøge egen læge med henblik på behandling dér eller viderehenvisning til behandling i offentlig regi. I den forbindelse skal den unge selv give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. efter bestemmelserne i §§41-49. Hvis forældrene ønsker aktindsigt, kan det ske med den unges tilladelse.
 

Underretningspligt

Det er desuden relevant at gøre opmærksom på underretningspligten, som i særlige tilfælde tilsidesætter tavshedspligten:

Jf. Servicelovens § 153 har personer i offentlig ansættelse en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af deres arbejde får kendskab til eller grund til at antage at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold, overgreb eller anden form for alvorligt omsorgsvigt.

 

Senest opdateret 16-04-2024