Psykologsamtaler

Hvor og hvordan foregår samtalen - og hvordan kommer du i forbindelse med en psykolog?

Du kan få samtaler hos en psykolog ved at tage kontakt til din studievejleder på din ungdomsuddannelse.

Formålet med psykologsamtalerne er, at du får sat ord på de tanker og bekymringer du går med, og får relevant støtte og hjælp til at håndtere det.

En psykolog kan også finde ud af om du har brug for anden hjælp end en samtale. Det kan fx være en mentorordning, hjælp til at flytte hjemmefra eller henvisning til fortsat behandling eller støtte i et andet regi.


Hvor og hvornår foregår samtalen?

Samtalen varer ca. 45 minutter og foregår på din skole og i et lokale, som skolen har stillet til rådighed til formålet. Samtalen foregår i skoletiden eller i umiddelbar forlængelse af den.


Hvordan foregår en samtale?

Første samtale bruger du og psykologen på at lære hinanden at kende, og på at du fortæller, hvad du har brug for hjælp til. Derefter beslutter du og psykologen i fællesskab om du har brug for flere samtaler og til hvad. Hvis du har brug for flere samtaler, kan I enten tale om ting, oplevelser, erfaringer og følelser, der er opstået siden sidste samtale, eller I kan tale om forskellige temaer, som er relevante i dit liv fx ensomhed, mobning, misbrug, osv.


Fortrolighed

En samtale med en psykolog er fortrolig. Det betyder at ingen andre ved hvad I snakker om. Psykologen skal føre journal. Derfor skal psykologen kende dit navn og dit cpr nummer, men journalen deles ikke med andre, og du har altid adgang til at se hvad der står i den. Kun hvis du selv beder om det, vil psykologen dele oplysninger med fx din læge.


Samtykke

For unge mellem 15 og 17 kræves ikke længere, at forældrene informeres i forhold til samtalen med psykologen.
Forældre inddrages selvfølgelig gerne, hvor det er relevant, og hvis du ønsker det. 

 

 

Senest opdateret 16-04-2024