Hvis psykologen skal udtale sig

Efter ønske fra dig og efter aftale med dig

Til brug for skole, kommune, SU eller andre kan det nogle gange være hjælpsomt at få en psykologisk udtalelse fra os - skriftlig eller mundtlig. I så fald sker det kun og altid efter ønske fra dig og efter aftale med dig.

Problemer kan fylde så meget, at de spærrer for din ellers almindelige, alderssvarende og gode udvikling. Problemer kan også spærre for, at du overhovedet længere kan få øje på det fundament af holdninger, værdier, erfaringer og evner, som du bygger dit liv på.

En psykologisk udtalelse handler derfor for os om flere aspekter knyttet til din situation end lige netop det problem, som lige nu måske fylder hele billedet. Andre aspekter, der kan inddrages, handler f.eks. om:

  • Hvordan er problemerne udviklet, og hvilken karakter har de for dig nu?
  • Hvorfor har dine egne ressourcer og kompetencer ikke udfoldet sig mere eller afhjulpet problemerne tidligere?
  • Hvilke dilemmaer og hvilke sammenhænge kan virke henholdsvis begrænsende og frigørende, og dermed give grokraft til dine evner og færdigheder?
  • Hvilke ubrugte ressourcer og muligheder er der for dig i feltet omkring dig?
  • Hvordan får du anderledes muligheder for at opbygge selvrespekt og skabe din vej videre frem?
  • Hvordan styrkes dine egne kræfter, således at din selvopfattelse fremover kan udbygges?
Senest opdateret 04-04-2024