Mistrivsel hos unge

Få opmærksomhed, tag kontakt og følg op

UPCNs opmærksomhedsguide for undervisere og vejledere giver svar på, hvordan du tidligt bliver opmærksom på mistrivsel, hvordan du tager den første kontakt til den unge, hvordan du får en god samtale og hvordan du følger op.

UPCN har sammen med Ung & Rus-projektet udarbejdet et lille guidehæfte på 16 sider, som handler om mistrivsel hos unge - hvad skal vi være opmærksomme på, hvordan undersøger vi situationen sammen med den unge ... og hvad gør vi så?

 

 

Senest opdateret 02-04-2024