Spring til indhold

Forældresamtykke

Lovgivning vedr. forældres inddragelse i 15-17 åriges kontakt med psykolog

I forbindelse med støttende samtaler til 15-17 årige:

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center, Nordvestsjælland (UPCN) tilbyder jf. Servicelovens § 46 støttende samtaler til børn og unge med det formål at understøtte vedkommendes skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse.
Dette kan den unge selv tage stilling til, og det kræves ikke længere, at forældrene informeres. Forældre inddrages selvfølgelig gerne, hvor det er relevant, og hvis den unge ønsker det.

Det samme gælder, hvis den unge i forbindelse med disse samtaler, opfordres til at opsøge egen læge med henblik på behandling dér eller viderehenvisning til behandling i offentlig regi. I den forbindelse skal den unge selv give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. efter bestemmelserne i §§41-49. Hvis forældrene ønsker aktindsigt, kan det ske med den unges tilladelse.

  

I forbindelse med behandling af 15-17 årige.

Udover støttende samtaler tilbyder UPCN gruppebehandling (SUS) af børn og unge, der lider af angst og/eller depression, jf. Sundhedslovens § 17. Ifølge den kan unge, der er fyldt 15 år, selv give samtykke til behandling. Imidlertid skal forældremyndighedsindehaveren skal have information om behandlingen, evt. bivirkninger og konsekvenser ved ikke at tage imod den.

En ung, der er fyldt 15 år, er berettiget til aktindsigt efter bestemmelserne i §§ 36-39. Helbredsoplysninger m.v. kan kun gives videres til fx til egen læge eller psykiatrien, hvis den unge giver sit samtykke jf. §§41-49. Hvis forældrene ønsker aktindsigt, kræves ligeledes den unges tilladelse.

  

Underretningspligt

Det er desuden relevant at gøre opmærksom på underretningspligten, som i særlige tilfælde tilsidesætter tavshedspligten:

Jf. Servicelovens § 153 har personer i offentlig ansættelse en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af deres arbejde får kendskab til eller grund til at antage at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold, overgreb eller anden form for alvorligt omsorgsvigt.

 Feedback

Sidst opdateret

13.06.2018

Ansvarlig redaktør

Anne Baré Franklin