Spring til indhold

Årsrapporter

Der har i løbet af skoleåret 2019-20 været 458 henvisninger til UPCN. Heraf har 424 unge taget imod tilbuddet og haft samtaler med psykologerne.

Det gennemsnitlige antal samtaler pr. samtaleforløb har været 3,90.

Fordelingen af køn i forhold til gruppen af unge som har haft samtaler, viser procentfordelingen 71,7% kvinder og 28,3% mænd.

De 458 henviste unge kommer fra de forskellige uddannelsesretninger med følgende fordeling:

219 unge fra Gymnasierne (ekskl. HHX/HTX)
117 unge fra EUC Nordvestsjælland (inkl. HHX/HTX)
58 unge fra VUC
63 unge fra FGU
1 ung fra SOSU


Vi har en målsætning om, at der maksimalt må gå 14 dage, fra den unge bliver skrevet på vores venteliste, til psykologerne har tilbudt en samtaletid til den unge. 
I skoleåret 2019-20 har den gennemsnitlige ventetid været 4,6 dage.

Du kan læse statistikker fra UPCN fra øvrige skoleår i boksen til højre.Feedback

Sidst opdateret

17.03.2021

Ansvarlig redaktør

Anne Baré Franklin